செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam — 20L Onwards
 • April 5, 2022 11:20 AM
 • Tindivanam, Tamil Nadu 604001, India
 • Sell
 250per sqft(Fixed)

செம்மரம் 1/4 ஏக்கரில் 1.5 கோடி ருபாய் வருமானம் College Road Tindivanam

 

Organic Farm-Red Wood–1.5 Cr Income in ¼ Acre College Road Tindivanam

 

 

Nature Farm near Anna University–NH77 Tindivanam Bypass – College Road

 

Red Wood Plantations – 30 Red Wood Trees in each Farm

3 + 12* Years Free Maintenance

1 Ton of Redwood = 1 Crore Today’s Market Price

Best Return of Investment from Trees for Next Generation

 

On Road Pure Organic Farm

3 Yrs Free Maintenance

Good Fresh Water

Fresh & Pure Air

Good Open Space

Beautiful Nature around

Details

Located 100 Mtrs from National Highway NH77 – tindivanam to Thiruvannamalai Bypass Road

Just backside of AMMA Tea Time on GST NH45

Just 2 Mins drive to Tindivanam Town

Just 1 Min drive to Roshanai Police Station

Just 1 Min drive to Tindivanam Railway Station

Just 1 Min drive to Banks, ATM’s, Hospitals, Schools, Colleges, Gym Playgrounds

A walk away to good Hotels and Restaurants

 

Places around the Farm

Café Udipi Ruchi Hotel

Roshanai Police Station

Anna University College of Engineering

Anna University Hostel

Anna University Play Ground

College Gym

Govindasamy Arts & Science College

 

Salient Features

Good Drinking Well water within 15 Ft to supply for the entire Farm

Soil Test has proven as its the best ever for growing plants & trees

Each Farm Land is of more than 9500 sq.ft

Each Farm Land has 80 trees

Each Farm Land has a water pipeline connection with Tap

Each Farm Land is provided with individual Fencing and Big Gate

Each Farm Land will be maintained absolutely Free for 3 + 12*Y ears

Entire Farm Land is fenced with big entrance and Gate

Entire Farm Land is under CCTV Surveillance & 24/7 Security

Entire Farm has Street Lights

 

why to choose this Farm?

Best Price quoted in the entire area

Best Place of Return of Investment from Trees for the Next Generation

Best Place for Investment

Best Place to build your Farm House / Villa

Best Place for Fresh Good Air

Best Place for Sweet Tasty Good Drinking Water

Best Place to Relax with Family & Kids

Best Place to spend time with Friends and weekend stays

Best place to enjoy a resort style stay

 

For more details

M Surendran

CEO

Orange Projects

 

 

Overview

 • Category: Plots & Land
 • Land Type: Agricultural
 • Land Size: 9600

Features:

 • Salient Features
 • Good Drinking Well water within 15 Ft to supply for the entire Farm
 • Soil Test has proven as its the best ever for growing plants & trees
 • Each Farm Land is of more than 9500 sq.ft
 • Each Farm Land has 80 trees
 • Each Farm Land has a water pipeline connection with Tap
 • Each Farm Land is provided with individual Fencing and Big Gate
 • Each Farm Land will be maintained absolutely Free for 3 + 12*Y ears
 • Entire Farm Land is fenced with big entrance and Gate
 • Entire Farm Land is under CCTV Surveillance & 24/7 Security
 • Entire Farm has Street Lights

Business Hours

We are currently open.
  Open   Close
MondayOpen (24 Hours)
TuesdayOpen (24 Hours)
WednesdayOpen (24 Hours)
ThursdayOpen Today (24 Hours)
FridayOpen (24 Hours)
SaturdayOpen (24 Hours)
SundayOpen (24 Hours)

Location

Tindivanam, Tamil Nadu 604001, India

Leave a Review